Fullbokat

Duva har alltid arbetat med sin egen långsiktiga kompetensförsörjning istället för att förlita sig på att andra gör det åt oss, det har varit en framgångsrik strategi för att få duktiga människor med rätt kompetens att arbeta på Duva. Här ser ni nästa generation, i två dagar har 18 barn i årskurs fyra till sex, på sin fritid, programmerat med våra utvecklare.

Publicerat av Duva AB Fredag 1 mars 2019

Barnhacket är tyvärr redan fullbokat men kontakta vår projektledare Ulrika om du vill att vi ställer upp ditt barn på reservlistan, tel 0510-290 40, ulrika.pettersson@duva.se.

Hälsningar Duva